width='713' width='713' width='713' width='713' width='713' width='713'
Vòng đeo tay sừng phun sơn mài
  • SG_02
Mã sản phẩm :
SG_02
Tên sản phẩm :
Vòng đeo tay sừng phun sơn mài
Giá : Liên hệ

TRAN ANH DANG
Đi đông:  +84941808380
Email: anhdangthuha@gmail.com

Số lượng tối thiểu: 10 - 50 ( tùy thuộc từng mã sản phẩm)

Giao hàng toàn quốc

Thôn tin sản phẩm:

Vòng đeo tay sừng phun sơn mài

Kích thước: 5 cm x 6.5 cm

Số lượng tối thiểu: 10 cái ( không bán lẻ )

Giao hàng toàn quốc