width='713' width='713' width='713' width='713' width='713' width='713'
Vòng đeo tay san hô đỏ
  • TCMG_TCMG 6148
Mã sản phẩm :
TCMG_TCMG 6148
Tên sản phẩm :
Vòng đeo tay san hô đỏ
Giá : 750,000 VNĐ

TRAN ANH DANG
Đi đông:  +84941808380
Email: anhdangthuha@gmail.com

Số lượng tối thiểu: 10 - 50 ( tùy thuộc từng mã sản phẩm)

Giao hàng toàn quốc

Thôn tin sản phẩm:
Vòng Đeo tay san hô đỏ
Chất liệu san hô hóa thạch
Màu sắc: đỏ tự nhiên
Kích thước: 20 mm
Giá 750 000