width='713' width='713' width='713' width='713' width='713' width='713'
Lược sừng thụy ứng
  • LS_LS 300
Product code :
LS_LS 300
Product name :
Lược sừng thụy ứng
Price : Contact

TRAN ANH DANG
Mobile:  +84 941808380
E mail: anhdangthuha@gmail.com

Product Infomation:
Lược Sừng trâu
Công dụng: chải tóc cho cả gia đình, khách sạn, cắt tóc
Kích thước: 15 cm x 4 cm
Số lượng tối thiểu: 200
màu sắc tự nhiên
Chất liệu: 100% sừng trâu tự nhiên